Charisma: TheNextWomen

Lizet van Triet is schrijver, communicatie-expert en presentator. Ze is co-auteur van het vorig jaar gelanceerde boek ‘Charismatische Vrouw’ en schrijft maandelijks over charisma.

Onze charismatische Koningin Maxima sprak vrouwelijke ondernemers toe tijdens de Innovation Summit van TheNextWomen. Dat was zeer inspirerend.

Empowerment
Als VN-adviseur voor ‘Inclusive Finance for development‘ ontmoet Koningin Maxima wereldwijd zelfverzekerde en inspirerende vrouwen. Zij ziet het belang van hun ‘empowerment‘ voor het welzijn van hun families, hun gemeenschappen, voor innovatie en voor de hele economie. Maar, en dat ziet zij ook, vrouwen worden met meer obstakels geconfronteerd dan mannen. En dat moet anders!

Uitdagingen
Het verontrust haar om te zien dat in sommige ontwikkelingslanden vrouwelijke ondernemers worden beperkt door sociale normen en andere barrières waardoor zij geen, of in ieder geval minder makkelijk, toegang hebben tot kredieten en andere faciliteiten. Maar, dit geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden. Ook hier staan zakenvrouwen voor grote uitdagingen.

Vrouwen te voorzichtig
Zo zijn in Europa de door vrouwen geleide bedrijven half zo winstgevend als die geleid door mannen. Hoe komt dat? Koningin Maxima verklaart dat doordat veel vrouwelijke ondernemers in Europa zijn voorzichtig bij het nemen van risico’s. Ze zijn terughoudend en durven niet zoveel als hun mannelijke concurrenten.

Parttime
Daarnaast werken vrouwen veel vaker parttime dan mannen. In Nederland gaat het om twee op de drie vrouwelijke ondernemers. Koningin Maxima vindt dat op zich prima, mits dat een persoonlijke en bewuste keuze is. Maar, zo beklemtoont zij: laat geen sociale normen, bescheidenheid en/of gebrek aan zelfvertrouwen jou de weg staan!

Zelfvertrouwen
Gebrek aan zelfvertrouwen is niet nodig, zo bepleit onze koningin. Want het opleidingsniveau van Nederlandse vrouwelijke ondernemers is hoger is dan dat van hun mannelijke collega’s. En het is ook zelfs hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie. Haar boodschap is: je kan het! Geloof in jezelf en in je business!

Koningin Maxima te midden van een groot netwerk inspirerende vrouwelijke ondernemers.

Koningin Maxima te midden van een groot netwerk inspirerende vrouwelijke ondernemers.

Charismatische Vrouw
Daarnaast kun je je zelfvertrouwen trainen. Hoe, dat lees je in het boek Charismatische Vrouw, hoe haal je het maximale uit jezelf. Tijdens de bijeenkomst heb ik dit boek persoonlijk aan onze koningin kunnen overhandigen. Zij was er blij verrast mee, zeker ook toen zij de cover zag met haar eigen portret.

Coaching
Tijdens haar lezing beklemtoonde Koningin Maxima dat vrouwelijke ondernemers moeten worden aangemoedigd om meer berekende risico’s te nemen – en dat vraagt vertrouwen en zakelijke vaardigheden. Coaching kan bijdragen aan het succes en de duurzaamheid van je bedrijf. Zij doet een beroep op vrouwelijke leiders om een grotere rol te nemen in het ondersteunen van vrouwelijke ondernemers. Dan gaat het wat haar betreft niet alleen om coaching en advies, maar ook om investeringen.

Investeer in jezelf
Koningin Maxima adviseert vrouwen zowel te investeren in hun bedrijven, als in zichzelf: verbeter jezelf als een zakelijk leider. Leer (nog meer) over marketing, HR management en voorraadbeheer.

Gelukkig is er in de loop van de tijd al veel bereikt: in de jaren 1980 was  slechts een op de zes ondernemers in ons land vrouw. Nu is een op de drie.

Wees ambitieus
Hoe komen we als vrouw verder en kunnen we meer bereiken? Het is van groot belang dat je als vrouw gelooft in jezelf. Je mag volgens de koningin heel ambitieus zijn. Want dat helpt je verder. En gebruik je (vrouwelijke) netwerk om je zelfvertrouwen te vergroten en ambitieus je onderneming verder uit te bouwen.

Lizet van Triet
Lizet van Triet